ลำดับ
เรื่อง
โดย
วันที่
 
[00657]
การพักชำระหนี้เงินกู้ (0/17) ธนบัติ แก้วหานาม 07 เม.ย. 2563
 
[00656]
เรื่องพักชำระหนี้ (ผู้ค้ำไม่ครบมีการลาออก) (0/43) วฤณพร ทนงแผลง 07 เม.ย. 2563
 
[00655]
เรื่องพักชำระหนี้ (ผู้ค้ำไม่ครบมีการลาออก) (0/29) วฤณพร ทนงแผลง 07 เม.ย. 2563
 
[00654]
ไม่ยุติธรรม (0/90) สุชาติ ขวัญเมือง 07 เม.ย. 2563
 
[00653]
มาตรการช่วยเหลือ covid (8/259) บุญเรือง โรจนศิริ 05 เม.ย. 2563
 
[00652]
covit19 (2/229) สำรวย สีสืบมา 03 เม.ย. 2563
 
[00651]
ช่วยหรือซ้ำเติมครับ มาตรการแบบมาเฟียเงินกู้นอกระบบ (5/272) พุทธศักดิ์ แฝงเพชร 03 เม.ย. 2563
 
[00650]
มาตรการเยียวยาโควิด 19 (9/360) คมสันต์ คตภูธร 03 เม.ย. 2563
 
[00649]
มาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิช (19/663) กฤติเดช จันทร์ทานนท์ 01 เม.ย. 2563
 
[00648]
เงินกู้กระแสรายวัน (5/298) บังอร เย็นสถิตย์ 01 เม.ย. 2563
 
[00647]
การปรับจำนวนหุ้นของสมาชิกจาก 15% เป็น 20% ของจำนวนเงินที่จะกู้ (7/445) สรศักดิ์ คำเหลา 29 มี.ค 2563
 
[00646]
สหกรณ์ฯควรมีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกในสภาวะวิกฤติโควิด-19 (17/770) สุพร ราชแป้น 27 มี.ค 2563
 
[00645]
พักชำระหนี้ (8/587) ยุทธนา จุฑาจันทร์ 26 มี.ค 2563
 
[00644]
ขอให้เปลี่ยนนามสกุลให้ด้วยค่ะ (3/89) ฐิติรัตน์ คฑาธิปวีรวงศ์ 26 มี.ค 2563
 
[00643]
การปรับเพิ่มวงเงินสมาชิก ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ (3/242) ปริทรรศน์ สุขศรี 26 มี.ค 2563
 
[00642]
เรียนคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ เรื่องปรับเพิ่มเพดานวงเงินกู้สามัญให้สูงขึ้น (18/390) ฉัตรพิพัฒน์ ภู่กัน 25 มี.ค 2563
 
[00641]
ขอถามกรรมการชุดนี้ว่า ทุกท่านเข้ามาเพื่อช่วยเหลือสมาชิก หรือมาทำลายสมาชิก (1/169) ณัฐพัชร์ แก้วทุ่ง 25 มี.ค 2563
 
[00640]
ขอให้ทบทวนมาตรการใหม่ หรือพิจารณาเลือกคณะกรรมการใหม่ (4/209) ธนิสร ช่วยเรืองพันธุ์ 25 มี.ค 2563
 
[00639]
สหกรณ์.. จะช่วยสมาชิกที่ต่ำกว่า8ปี หรือไม่ (2/145) ปิยาภรณ์ แสงวัณณ์ 24 มี.ค 2563
 
[00638]
หาคนค้ำประกันสหกรณ์ค่ะ (0/74) พรรณมณีมัย จีนสูงเนิน 24 มี.ค 2563
 หน้า         ...