บริการสมาชิก
สารจากประธาน ผลการอนุมัติ การโอนเงินผ่านธนาคาร คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผลการดำเนินงาน การประชุม/การเลือกตั้ง การกดเงินผ่าน ATM จดหมายข่าว แบบฟอร์ม สวัสดิการต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก คู่มือสมาชิก ระบบตัวแทน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 

ประเภทเงินกู้ ร้อยละ หมายเหตุ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.40 มีเฉลี่ยคืน
เงินกู้สามัญ มีผู้ค้ำประกัน 6.40 มีเฉลี่ยคืน
เงินกู้สามัญ ในทุนเรือนหุ้น 6.15 มีเฉลี่ยคืน
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 4.00 ไม่มีเฉลี่ยคืน
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.00 ไม่มีเฉลี่ยคืน
เงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์
3.99 ไม่มีเฉลี่ยคืน
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกฯ 3.00 ไม่มีเฉลี่ยคืน

***เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (ดอกเบี้ย 4.00 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2564)***

***เงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์ (ดอกเบี้ย 3.99 ระยะเวลา 1 ก.พ. - 30 ก.ย. 2565)*** 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ออมทรัพย์ 1.75

*ถอนมากกว่า 50,000 บาท โปรดแจ้งล่วงหน้า 1 วัน มีผลบังคับใช้

1 เมษายน พ.ศ.2563

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ผู้เข้าชมวันนี้ 201 ครั้ง ผู้เข้าชมเดือนนี้ 46957 ครั้ง ผู้เข้าชมทั้งหมด 531579 ครั้ง
จำนวนผู้ Online
ผู้ชมทั่วไป ท่าน สมาชิก ท่าน
ลิงค์ที่น่าสนใจ