บริการสมาชิก
สารจากประธาน ผลการอนุมัติ การโอนเงินผ่านธนาคาร คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผลการดำเนินงาน การประชุม/การเลือกตั้ง การกดเงินผ่าน ATM จดหมายข่าว แบบฟอร์ม สวัสดิการต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก คู่มือสมาชิก
ใช้งานเว็บไซต์เดิม
เว็บสหกรณ์(เก่า) เรื่อง ตัวแทนหักส่ง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.40
เงินกู้สามัญ มีผู้ค้ำประกัน 6.40
เงินกู้สามัญ ในทุนเรือนหุ้น 6.15
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 4.50
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.00

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ 1.75

*ถอนมากกว่า 50,000 บาท โปรดแจ้งล่วงหน้า 1 วัน มีผลบังคับใช้

1 เมษายน พ.ศ.2563

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ผู้เข้าชมวันนี้ 899 ครั้ง ผู้เข้าชมเดือนนี้ 51054 ครั้ง ผู้เข้าชมทั้งหมด 502653 ครั้ง
จำนวนผู้ Online
ผู้ชมทั่วไป ท่าน สมาชิก ท่าน
ลิงค์ที่น่าสนใจ