พิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน
Posted: admin Date: 2016-03-29 17:08:02
IP: 122.155.86.252
 
 
 
 
 

ขั้นตอนในการพิมพ์ใบเสร็จ ประจำเดือนของสมาชิก 

มีขั้นตอนดังนี้

- แนะนำให้ใช้งานโปรแกรมเบราว์เซอร์ ของ google chrome  ครับ

เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่สหกรณ์ ที่ www.molcoop.com   เมื่อเจอหน้าเว็บไซต์สหกรณ์แล้ว กรอก username และ password ให้ถูกต้อง หากจำไม่ได้ให้ กดเลือก ลืมรหัสผ่าน 

- เมื่อ Login สำเร็จ จะมีข้อความ "ยินดีต้อนรับ!" สมาชิกขึ้นมา หากไม่แสดงตามภาพ อาจเกิดจากรหัสไม่ถูกต้อง  

- เมื่อ เข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของสมาชิกแล้ว เลือกเมนู ตามภาพ 

- เลือกปี และเดือนที่ต้องการ พิมพ์ใบเสร็จ (วิธีแก้ไขหากไม่มีปีและเดือนให้เลือก คลิก )

- คลิก "พิมพ์ใบเสร็จ" ด้านล่าง หาก ยังไม่สามารถพิมพ์ได้ แสดงว่า อยู่ในขั้นตอนของระบบกำลังประมวลผล