รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 500 บาท จากการสุ่มรายชื่อ จากสมาชิกทั้งหมด 12595 ท่าน
Posted: admin Date: 2017-12-06 18:33:08
IP: 101.108.102.82
 
 
 
 
 

ผลการสุ่มจับรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 500 บาท จากสมาชิกทั่วประเทศจำนวน 12,595 คน 

ด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอาหาร กระทรวงแรงงาน เวลา 15:00 น.

 

 

 

 Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม