จดหมายข่าว
Posted: Admin Date: 2015-07-27 00:50:55
IP: 110.169.254.6
 


จดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัดปี 2563

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด เข้าอวยพร และรับพรพร้อมโอวาทจากปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

สหกรณ์ออมทรัยพ์กระทรวงแรงงาน จำกัด มอบสินไหมให้กับทายาทของสมาชิก

 

ปี 2560

ฉบับที่ 1

ปี 2556
ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
 ปี 2555 
ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มีนาคม -เมษายน 2555 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พฤษภาคม -มิถุนายน 2555 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน กรกฎาคม -สิงหาคม 2555 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5