การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิก ประจำปี 2565
Posted: Admin Date: 2021-10-01 15:41:53
IP: 101.108.72.3
 
 
 
 
 

 

กรณีประสบภัยธรรมชาติ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564  กรุณาติดต่อกับ บริษัท อลิอันซ์ฯ  
ตามลิงค์ข้อมูลที่   http://www.molcoop.com/show.php?No=785

            สำหรับการแจ้งประสบภัยปี 2565 (วันที่ 1 ต.ค. 64 - 1 ต.ค. 65)  ตามข้อมูลด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือเรียกร้องค่าสินไหม บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม