พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด
Posted: Admin Date: 2022-04-26 17:19:38
IP: 182.53.249.154
 
 
 
 
 

วันที่ 26 เมษายน 2565 รศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธีเปิดป้าย และแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด โดยมี นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ประธานกรรมการสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการกล่าวต้อนรับ