เยื่ยมชมการดำเนินกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
Posted: Admin Date: 2022-05-24 15:08:26
IP: 101.109.200.21
 
 
 
 
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ประธานกรรมการพร้อมทั้งคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด