ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับรางวัล Random
Posted: Admin Date: 2022-12-09 15:39:31
IP: 1.20.185.115
 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับรางวัล Random รางวัลละ 500 บาท จำนวน 100 รางวัล 

สหกรณ์ฯจะทำการโอนเงินให้สมาชิกที่ได้รับรางวัล ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565