บัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์
Posted: Admin Date: 2015-07-23 17:46:34
IP: 171.96.148.169
 

 

    ชื่อบัญชี  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน  จำกัด  ประเภท ออมทรัพย์

 

ธ.กรุงไทย         เลขที่บัญชี  383-1-00001-8     สาขาย่อยกระทรวงแรงงาน

               
ธ.กรุงศรีอยุธยา  เลขที่บัญชี  460-1-08164-2     สาขา สำนักงานประกันสังคม 
                       
 
 
ธ.ทหารไทย     เลขที่บัญชี  021-2-64796-0       สาขาสนามเป้า
            
ธ.ออมสิน         เลขที่บัญชี  050-710-86506-9     สาขาดินแดง