การใช้บริการ Apps Mobile (แอพโทรศัพท์)
Posted: admin Date: 2015-11-24 17:37:57
IP: 122.155.86.252
 
 
 
 
 

การติดตั้ง แอพโทรศัพท์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

ไปที่ google apps ค้นหาคำว่า "molcoop" ทำการติดตั้ง "install"

แล้วเปิดใช้งานแอพโดยการ  login รหัสเดียวกับที่เข้าเว็บสหกรณ์(รหัสเว็บเก่า) ตามรูปด้านล่างนี้

รูปแบบของ แอพ อาจมีการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงŴ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม