ดูข้อมูล พิมพ์ใบเสร็จไม่ได้
Posted: admin Date: 2016-01-06 17:02:00
IP: 122.155.86.252
 
 
 
 
 

เรียนสมาชิก

วิธีแก้ไข เมนู

เนื่องจาก เมนู รายการเรียกเก็บ ของสมาชิกบางท่าน เกิดปัญหาไม่มีรายละเอียด ของ ปีและ เดือนให้เลือก 

แนะนำให้สมาชิกใช้โปรแกรม Internet Explorer (เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป) และ โปรแกรม Google Chrome 

สำหรับสมาชิกที่ใช้โปรแกรม Internet Explorer

แนะนำให้ใช้ เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไปครับ สามารถเช็คได้ว่าของท่านเวอร์ชั่นใด ตามรูปภาพ

กรณี เมนู Help หายไป 

สำหรับสมาชิก ที่ใช้โปรแกรม Google Chrome ให้อัพเดทเวอร์ชั่่นล่าสุด