โปรดระวัง บัตร ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯที่ใช้กู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน
Posted: admin Date: 2016-05-17 11:40:50
IP: 122.155.86.20
 
 
 
 
 

โปรดระวัง !

บัตร ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯที่ใช้กู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน

อย่าทำ "สูญหาย" หรือ "ลืมรหัสผ่าน" 

เพราะบัตร ATM ใหม่ เป็นบัตร "ชิปการ์ด" ปัจจุบันยังไม่รองรับ

การกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน 

ขณะนี้รอแจ้งการปรับปรุงจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาาน จำกัด