เชิญประชุมใหญ่วิสามัญ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
Posted: mini Date: 2017-06-10 22:13:48
IP: 103.40.141.254
 
 
 
 
 

 

          ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

มีมติเห็นชอบให้กำหนดประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. ตามหนังสือเชิญประชุมที่แนบมานี้Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม