ค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย / ต่าง ธ.กรุงไทย
Posted: admin Date: 2017-12-04 16:08:05
IP: 101.108.108.18
 
 
 
 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

การโอนเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์  สำหรับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ไม่เสียค่าธรรมเนียมโอน ต่างจังหวัดเสียค่าธรรมเนียมโอนของธนาคาร 10 บาท       ในส่วนธนาคารอื่นๆ จะมีค่าธรรมเนียมโอนของธนาคาร 20 บาท ทั้งกรุงเทพฯ/ปริมณฑล และต่างจังหวัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด