กลับหน้าแรก  ออกจากระบบ
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2564
หน้าหลัก การทำธุรกรรม การคำนวณปันผล การคำนวณเงิน เฉลี่ยคืน แจ้งเพิ่ม – ลด หุ้นรายเดือน /ย้ายหน่วยงาน

ทดสอบการคำนวณเฉลี่ยคืน

การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน-สำหรับ สมาชิกที่มี ฉฉ.กระแสรายวัน
- ท่านสมาชิกที่ใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวันไม่สามารถ ใช้ยอดดอกเบี้ยสะสมในใบเสร็จรับเงิน
เดือน ก.ย.2554 มาคำนวณ จะต้องนำยอดดอกเบี้ยในใบเสร็จรับเงิน ทุกฉบับ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 มารวมกันจึงจะได้ ยอดดอกเบี้ยสะสม ที่ถูกต้อง
- เนื่องจากระบบการกู้ ฉฉ.กระแสรายวัน สามารถกดเงินใช้ได้ทุกวัน เมื่อมีรายการกดเงินไปใช้ทุกครั้ง ระบบโปรแกรมจะทำการคำนวณยอด ดบ.สะสมไว้ทุกครั้ง ทำให้ยอดดอกเบี้ยสะสมเกินความเป็นจริง


ดอกเบี้ยสะสมของท่าน :   บาท
(ระหว่าง 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)
ทดสอบอัตราเฉลี่ยคืนที่ :  %