กลับหน้าแรก  ออกจากระบบ
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2564
หน้าหลัก การทำธุรกรรม การคำนวณปันผล การคำนวณเงิน เฉลี่ยคืน แจ้งเพิ่ม – ลด หุ้นรายเดือน /ย้ายหน่วยงาน

 

ทดสอบการคำนวณเงินปันผลประจำปี

 

รวมค่าหุ้นสะสม ณ 30 ก.ย.63 :   บาท
จำนวนค่าหุ้นส่งต่อเดือน :
(ต.ค.63 - 30 ก.ย.64)
 บาท
ทดสอบอัตราปันผลที่ :  %