บริการสมาชิก
สารจากประธาน ผลการอนุมัติ การโอนเงินผ่านธนาคาร คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผลการดำเนินงาน การประชุม/การเลือกตั้ง การกดเงินผ่าน ATM จดหมายข่าว แบบฟอร์ม สวัสดิการต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก คู่มือสมาชิก ระบบตัวแทน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 

ประเภทเงินกู้ ร้อยละ หมายเหตุ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.40 มีเฉลี่ยคืน
เงินกู้สามัญ มีผู้ค้ำประกัน 6.40 มีเฉลี่ยคืน
เงินกู้สามัญ ในทุนเรือนหุ้น 6.15 มีเฉลี่ยคืน
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (***ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดจำนอง***) 4.00 ไม่มีเฉลี่ยคืน
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.00 ไม่มีเฉลี่ยคืน
เงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์
4.50 ไม่มีเฉลี่ยคืน
เงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่อง 4.50 ไม่มีเฉลี่ยคืน

***เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (ดอกเบี้ย 4.00 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2564)***

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์พิเศษ 2.50
ออมทรัพย์ 1.75

*ถอนมากกว่า 50,000 บาท โปรดแจ้งล่วงหน้า 1 วัน มีผลบังคับใช้

1 เมษายน พ.ศ.2563

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ผู้เข้าชมวันนี้ 39 ครั้ง ผู้เข้าชมเดือนนี้ 35536 ครั้ง ผู้เข้าชมทั้งหมด 391608 ครั้ง
จำนวนผู้ Online
ผู้ชมทั่วไป ท่าน สมาชิก ท่าน
ลิงค์ที่น่าสนใจ